15.09.2020.

(Atjaunota informācija)

 

2020. gada 24.septembrī tiek plānota kompetences centra
Projektu atlases padomes sēde, kurā būs iespēja prezentēt jaunus pētniecības projektu pieteikumus.

SIA „ETKC” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus viedās enerģētikas jomā
(vai kādā no tās apakšvirzieniem –
viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
viedā enerģētika un transports).

Pieejamais ERAF – 1 160 945.10 EUR

 

Vēlamie nosacījumi:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.10.2020

Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2022

Eksperimentālās izstrādes īpatsvars projektā vismaz 25%

 

Svarīgi!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz šo Projektu atlases padomes sēdes datumu un datumu, kad pētniecības projektu pārbaudīs CFLA (07.10.2020 – obligāti).

 

Iesniedzamie dokumenti

(lūdzu skatīt 04.12.2019 sadaļā „Jaunumi” publicētajā ziņā norādīto,
kā arī izmantot tur pieejamās dokumentu formas):

1) pieteikums >>

2) tāme >>

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati

4) MVK deklarācija

5) prezentācija >>

6) citi dokumenti, ja attiecas.

 

Visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņš:
18.09.2020 plkst.17:00.

Dokumentus var iesniegt klātienē Duntes iela 17, Rīgā,
vai nosūtot tos uz e-pastu info@etkc.lv.

Saziņai lūdzam rakstīt uz maris.meka@inbox.lv
vai darba laikā zvanīt uz telefonu 29218883.

 

 | >>

TOP